Информации за огласот
Објавен на 14.03.2019
Огласот трае до 17.03.2019
Занимање според НКЗ Работник за едноставни работи на производствена линија
Работно место работник во пекара
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 2
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 12,200.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство,трговија и услуги ЖИТО-НАСЕВ ДООЕЛ увоз-извоз Виница
Адреса ПАРТИЗАНСКА 64
E-mail
Телефон 033361293
Општина
Место Виница
Забелешка