Информации за огласот
Објавен на 14.03.2019
Огласот трае до 17.03.2019
Занимање според НКЗ Доктор по општа медицина
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 15,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Примарна здравствена установа -Поликлиника од примарна здравствена заштита со биохемиска лабараторија ГАЛМЕДИКУС Неготино
Адреса НИКОЛА ПЕТРОВ 2
E-mail
Телефон 04 361 274
Општина
Место Неготино
Забелешка