Информации за огласот
Објавен на 14.03.2019
Огласот трае до 17.03.2019
Занимање според НКЗ Маркетинг агент
Работно место Маркетинг менаџер
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Во смени;
Работно време vo smeni
Неделно часови 40
Основна плата 12,300.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил Дипл. ЕКОНОМИСТ - МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ
Степен VIА
Образовна установа Факултети - економски
Информации за правно лице
Правно лице АДЕЛ ХОЛДИНГ ДООЕЛ Тетово
Адреса ЈАНЕ САНДАНСКИ 80/1
E-mail info@adelholding.com
Телефон
Општина
Место Тетово
Забелешка