Информации за огласот
Објавен на 14.03.2019
Огласот трае до 17.03.2019
Занимање според НКЗ Контролор на квалитет
Работно место контролор на квалитет оператор
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 10
Слободни места 10
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 8-16
Неделно часови 40
Основна плата 12,550.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил Матурант од гимназија
Степен 4.
Образовна установа Средни училишта - гимназии
Информации за правно лице
Правно лице СГП-СОРТИНГ ГРОУП ДООЕЛ Македонски Брод
Адреса Бранкица
E-mail
Телефон 070375946
Општина
Место Скопје
Забелешка