Информации за огласот
Објавен на 14.03.2019
Огласот трае до 12.07.2019
Занимање според НКЗ Угостителски работник
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 3
Слободни места 3
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 40
Неделно часови 40
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Полуквалификуван
Образовен профил Помошен УГОСТИТЕЛСКИ работник втор степен
Степен 2.
Образовна установа Непотполно средно училиште
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, трговија и услуги ДЕЈЛИ ДОУЗ ДООЕЛ Скопје
Адреса МАРКО ОРЕШКОВИЌ 41
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Карпош
Забелешка