Информации за огласот
Објавен на 15.04.2019
Огласот трае до 18.04.2019
Занимање според НКЗ Бербер
Работно место Работник
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Попладне;
Работно време 12-19
Неделно часови 20
Основна плата 12,550.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Фризерски салон ТИНА 98 Христина Стефан Костова Струмица
Адреса ЛЕНИНОВА 79
E-mail
Телефон
Општина
Место Струмица
Забелешка