Информации за огласот
Објавен на 15.04.2019
Огласот трае до 18.04.2019
Занимање според НКЗ Администратор
Работно место Администратор
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08:00-16:00
Неделно часови 40
Основна плата 18,008.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за транспорт, туризам, трговија и услуги ЉОНИ ТУРС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
Адреса ДР. РИБАР 73
E-mail loni.tours@hotmail.com
Телефон 070667766
Општина
Место Куманово
Забелешка