Информации за огласот
Објавен на 15.04.2019
Огласот трае до 18.04.2019
Занимање според НКЗ Доктор по стоматологија
Работно место Доктор по стоматологија
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 09-17
Неделно часови 40
Основна плата 12,165.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил Дипл. ДОКТОР ПО СТОМАТОЛОГИЈА (300 ЕКТС)
Степен VIА
Образовна установа Факултети - стоматолошки
Информации за правно лице
Правно лице ПЗУ ОРАЛ АРТ Велес
Адреса ЉУБЉАНСКА 35-1/3
E-mail
Телефон 078254414
Општина
Место Велес
Забелешка