Информации за огласот
Објавен на 15.04.2019
Огласот трае до 14.07.2019
Занимање според НКЗ Помошник готвач
Работно место помошник готвач
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено
Потребно искуство
Број на места 10
Слободни места 10
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 40
Неделно часови 40
Основна плата 18,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице ТЕДИ КОМЕРЦ Охрид ДООЕЛ
Адреса ЕГЕЈСКА 5/4-6
E-mail lakihotelspa@t.mk
Телефон 076453447
Општина
Место Охрид
Забелешка