Информации за огласот
Објавен на 15.04.2019
Огласот трае до 18.04.2019
Занимање според НКЗ Архитект
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 12,507.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица
Адреса ивана петрушевска скопје
E-mail
Телефон 034/320-990
Општина
Место Струмица
Забелешка