Информации за огласот
Објавен на 15.04.2019
Огласот трае до 13.08.2019
Занимање според НКЗ Општ работник
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 5
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-16
Неделно часови 40
Основна плата 12,165.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство,трговија и услуги МАК-НИКО ТРЕЈД ДООЕЛ Виница
Адреса КЕЈ 30-ТИ АВГУСТ 51
E-mail
Телефон 033362806
Општина
Место Виница
Забелешка