Информации за огласот
Објавен на 15.04.2019
Огласот трае до 18.04.2019
Занимање според НКЗ Комерцијалист
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Неопределено
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 1
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 40
Неделно часови 40
Основна плата 12,507.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство трговија и услуги ГИНИКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Охрид
Адреса КРАЛИ МАРКО 138
E-mail
Телефон
Општина
Место Охрид
Забелешка