Информации за огласот
Објавен на 15.04.2019
Огласот трае до 18.04.2019
Занимање според НКЗ Хемиски лаборант
Работно место контролор на квалитет
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 5
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 06-14;14-22;22-06
Неделно часови 40
Основна плата 13,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил ХЕМИСКИ техничар
Степен 4.
Образовна установа Средни училишта - хемиско технолошки и прехрамбени
Информации за правно лице
Правно лице АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) Акционерско Друштво за производство и промет со производи на црна металургија-ладно валан, поцинкован и пластифициран лим Скопје
Адреса 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 18
E-mail
Телефон 3243921
Општина
Место Скопје - Гази Баба
Забелешка