Информации за огласот
Објавен на 12.06.2019
Огласот трае до 15.06.2019
Занимање според НКЗ Бравар
Работно место Бравар
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 2
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 07-15
Неделно часови 40
Основна плата 12,500.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице КАЛИ-НИКИ ДООЕЛ Берово
Адреса КЕЈ НА РЕВОЛУЦИЈАТА 12/1-4
E-mail
Телефон 075450108
Општина
Место Берово
Забелешка